Futuristisk endetidssyn vs. preteristisk endetidssyn

De som ser fram mot en fremtidig dommedag (futurister), ser også fram mot en verden i fullstendig oppløsning! De forventer grusomheter som aldri noen gang har vært på jordens flater. Straks etter at tempelet som skal bygges for tredje gang er ferdigstilt, skal Antikristen, Satan eller den lovløse, slippes løs i verden med all denFortsett å lese «Futuristisk endetidssyn vs. preteristisk endetidssyn»

Jesus kom tilbake i skyene med dom og frelse i år 70

Litt repetisjon og tilføyelser til en tidligere artikkel; HVEM KOMMER I SKYENE? For å forstå hvordan Jesus kom tilbake i skyene i år 70, må vi forstå hvordan Herren/ YHWH kom på/med /i skyene i GT. Futurister overser at «Herrens komme i skyene» er gammeltestamentlig domsspråk. «Han gjør uværsskyene til sin vogn.» Sal 104:3. «HerrenFortsett å lese «Jesus kom tilbake i skyene med dom og frelse i år 70»

Se, Jeg kommer snart!

NT er full av tidshenvisninger til Jesu snarlige gjenkomst for dem som levde den gangen, for ca 2000 år siden. Så hvorfor tror de fleste kristne at Jesu gjenkomst fremdeles er nær? Har Gud problemer med å kommunisere tid med mennesker, eller er det mennesker som har problemer med å forstå Guds Ord? Mener ikke Gud snart når Han sier snart?

Kappløpet om frelsen fra et sprøytestikk

Vaksiner kommer som «one size fits all» og ingen vet om noen kommer til å bli syke eller ikke. Det vet heller ikke vaksineprodusentene i USA, som i 1986 fikk lovfestet full ansvarsfrihet fra skader som måtte oppstå som følge av deres vaksiner.

Enden er nær! Eller?

I disse forvirrende «Covid-19/ corona/ korona-tider» (alt ettersom) og i andre krisetider, ser mange kristne på det som skjer som endetidstegn. De fleste som kaller seg kristne har et fremtidig endetidssyn, mer eller mindre kjent som futurisme. De tror at verden snart skal ende med dommedag for alle mennesker over hele jorden. Noen futurister kallerFortsett å lese «Enden er nær! Eller?»