Var det gnostikeren, vismannen og magikeren Simon Magus som var den første paven i Roma?

I apostlenes gjerninger kapittel 8 kan vi lese om trollmannen Simon (Simon Magus), en gnostiker, vismann og magiker, som skapte stor forundring hos innbyggerne i Samaria med sine magiske evner. Han skal også hatt stor kunnskap om Babylonsk kabbalistisk mystikk, og i følge mange historikere er han blitt forvekslet med apostelen Simon Peter. Men hvemFortsett å lese «Var det gnostikeren, vismannen og magikeren Simon Magus som var den første paven i Roma?»

Hvem er Antikrist?

Antikrist virker å være på alles lepper, enten det er kristne som venter i spenning på endetiden, eller det er spirituelle sannhetssøkere som i sin søken har oppdaget at det finnes krefter i verden som konspirerer om å lede verden inn i New World Order eller the Great Reset. Uansett fremstilles antikrist noe vagt ogFortsett å lese «Hvem er Antikrist?»

Er Bibelen en mystisk bok?

Bibelen fremstår for mange som en mystisk bok, for andre som en eventyrbok. Men er Bibelen egentlig så mystisk og fantasifull som stråmann-identiteten vi er blitt servert gjennom århundrer med romersk katolsk falsklære? Bibelen og dens profetier var for dem den gangen dens profetiske skrifter ble skrevet, og alle dens profetier ble oppfylt ved JesuFortsett å lese «Er Bibelen en mystisk bok?»

Ble Johannes Åpenbaring skrevet før eller etter år 70 ?

Kristne som har et futuristisk endetidssyn (futurister), venter på en fremtidig «endetid» med «trengsler», «ødeleggelsens styggedom» og dommedag som beskrevet i Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 og Johannes Åpenbaring. De hevder at Åpenbaringsboken er skrevet etter år 70, til og med så sent som på 90-tallet og senere. Det er faktisk en forutsetning forFortsett å lese «Ble Johannes Åpenbaring skrevet før eller etter år 70 ?»

Futuristisk endetidssyn vs. preteristisk endetidssyn

De som ser fram mot en fremtidig dommedag (futurister), ser også fram mot en verden i fullstendig oppløsning! De forventer grusomheter som aldri noen gang har vært på jordens flater. Straks etter at tempelet som skal bygges for tredje gang er ferdigstilt, skal Antikristen, Satan eller den lovløse, slippes løs i verden med all denFortsett å lese «Futuristisk endetidssyn vs. preteristisk endetidssyn»

Enden er nær! Eller?

I disse forvirrende «Covid-19/ corona/ korona-tider» (alt ettersom) og i andre krisetider, ser mange kristne på det som skjer som endetidstegn. De fleste som kaller seg kristne har et fremtidig endetidssyn, mer eller mindre kjent som futurisme. De tror at verden snart skal ende med dommedag for alle mennesker over hele jorden. Noen futurister kallerFortsett å lese «Enden er nær! Eller?»