Herrens vredes dag – år 70

Jesus renser tempelet i Jerusalem i Matteus 21:12-17, Markus 11:15-19 og Lukas 19:45-48. Dette var en kraftig advarsel til de ulydige som hadde gjort tempelet til en røverhule. Jesus advarer om det som skal skje med tempelet i år 70. Dette likte ikke de skriftlærde, øversteprestene og folkets ledere. Hvorfor forkynner dagens «kristne» menigheter og «predikanter» Herrens dag, som om den skal komme i vår fremtid? Hvorfor forholder ikke dagens kristne seg til dommen som falt i år 70?

Babylons ødeleggelse av Egypt var nær og skjedde på Herrens dag ca år 605 f.kr:

For dagen er nær, ja Herrens dag er nær. Esekiel 30:3

Joel profeterte om år 70:

Ve den dagen! For Herrens dag er nær. Den skal komme som en ødeleggelse fra den Allmektige. Joel 1:15

Amos profeterte om år 70:

Ve dere som lengter etter Herrens dag! For hvilken nytte får Herrens dag for dere? Den skal være mørke og ikke lys. Amos 5:18

På den dagen skal sangene i tempelet bli til klagesang. Amos 8:3

På den dagen skal det skje, sier Herren Gud, at Jeg skal la solen gå ned ved middagstid, og Jeg formørker jorden (Strongs 776. erets = landet) mens det ennå er fullt dagslys. Amos 8:9

Obadja profeterte om slutten for edomittene:

For Herrens dag er nær for alle folkeslagene. Obadja 1:15

Sefanja profeterte om slaktofferet Jesus og år 70:

Vær stille for Herren Guds ansikt, for Herrens dag er nær, for Herren har gjort i stand et slaktoffer, Han har innviet sine gjester. Sefanja 1:7

Herrens dag er nær, den store, den er nær og framskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag! Der roper den mektig bittert. Den dagen er en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke, en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene og mot de høye tårnene. Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal bli utøst som støv og deres kjøtt som avfall. Verken deres sølv eller deres gull skal kunne utfri dem på Herrens vredes dag. Men hele jorden (Strongs 776. erets = landet) skal bli fortært av Hans nidkjærhet ild. For Han skal la en brå ende komme over alle dem som bor på jorden (Strongs 776. erets = landet). Sefanja 1:14-18

Samle dere, ja kom, du skamløse folkeslag, før rådslutningene blir fullbyrdet – den dagen kommer farende som agner – før Herrens brennende vrede kommer over dere, før Herrens vredes dag kommer over dere! Søk Herren, alle dere ydmyke på jorden (Strongs 776. erets = landet), dere som holder oppe Hans rette dom. Søk rettferdighet, søk ydmykhet. Kanskje dere kan bli skjult på Herrens vredes dag. Sefanja 2:1-3

Sakarja 12, 13 og 14 – profeterte om det som skjedde På den dagen i år 70:

Malaki profeterte om år 70:

Jeg skal sende dere profeten Elia (Elia er Johannes – Matteus 11:13-15) før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Malaki 4:5

Strongs 776. erets – er feilaktig oversatt som jorden. Erets på hebraisk betyr landet. Dette forklarer noe av misforståelsene som har oppstått, fordi leseren kan tro at Herrens dag er noe som skal skje over hele «jordkloden», og ikke bare landet der tempelet var.

Hvilken dag profeterte profetene mot? En fremtidig dommedag for oss som lever i dag, eller den endelige og historiske dommen over de ulydige, og tempelet i Jerusalem i år 70?

Bibelen viser oss at Herrens dag er når Gud sender andre nasjoner for å dømme de som Han skal dømme. Den siste nasjonale dommen var i år 70.

Hvert enkelt menneske skal dømmes når vi dør. Hebreerbrevet 9:27

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: