Pinsedagen vitner om at disiplene levde i de siste dagene!

«Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. DeFortsett å lese «Pinsedagen vitner om at disiplene levde i de siste dagene!»

Har du riktig togtabell?

Futurisme = Forgjeves venting på et tog som ankom for ca 2000 år siden. Dette toget (Guds EVIGE rike som alle kan stige ombord i NÅ), ankom nøyaktig på den UTVALGTE tiden (kairos), og helt i henhold til togtabellen (Bibelen), som viser oss at Jesu gjenkomst (parousia) med den endlige dommen, som var enden påFortsett å lese «Har du riktig togtabell?»

Jesus er Hovedhjørnesteinen!

Herren talte til Sakarja om Jesus som skal bygge Herrens Tempel: «Ja, det er Han som skal bygge Herrens tempel. Han skal bære herligheten og skal sitte og herske på sin trone. Han skal være prest på sin trone, og mellom dem begge skal det være et råd til fred.» Sakarja 6:13 Herren sier atFortsett å lese «Jesus er Hovedhjørnesteinen!»

Futurisme Vs Preterisme II

Kjerneproblemet til dem som har et futuristisk endetidssyn, er at de opphøyer, hyller og tror at den kjødelige og politisk/ sionistiske (les om Balfour-erklæringen) opprettelsen av et landområde og nasjonen Israel i 1948, til et ulydig og ikke-troende folk, er en profetisk oppfyllelse av Skriften. Skriften derimot, sier at både Moseloven, Profetene og Salmene bleFortsett å lese «Futurisme Vs Preterisme II»

Ble Johannes Åpenbaring skrevet før eller etter år 70 ?

Kristne som har et futuristisk endetidssyn (futurister), venter på en fremtidig «endetid» med «trengsler», «ødeleggelsens styggedom» og dommedag som beskrevet i Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 og Johannes Åpenbaring. De hevder at Åpenbaringsboken er skrevet etter år 70, til og med så sent som på 90-tallet og senere. Det er faktisk en forutsetning forFortsett å lese «Ble Johannes Åpenbaring skrevet før eller etter år 70 ?»

Jesus kom tilbake i skyene med dom og frelse i år 70

Litt repetisjon og tilføyelser til en tidligere artikkel; HVEM KOMMER I SKYENE? For å forstå hvordan Jesus kom tilbake i skyene i år 70, må vi forstå hvordan Herren/ YHWH kom på/med /i skyene i GT. Futurister overser at «Herrens komme i skyene» er gammeltestamentlig domsspråk. «Han gjør uværsskyene til sin vogn.» Sal 104:3. «HerrenFortsett å lese «Jesus kom tilbake i skyene med dom og frelse i år 70»

Enden er nær! Eller?

I disse forvirrende «Covid-19/ corona/ korona-tider» (alt ettersom) og i andre krisetider, ser mange kristne på det som skjer som endetidstegn. De fleste som kaller seg kristne har et fremtidig endetidssyn, mer eller mindre kjent som futurisme. De tror at verden snart skal ende med dommedag for alle mennesker over hele jorden. Noen futurister kallerFortsett å lese «Enden er nær! Eller?»