Pinsedagen vitner om at disiplene levde i de siste dagene!

«Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. DeFortsett å lese «Pinsedagen vitner om at disiplene levde i de siste dagene!»

Se, Jeg kommer snart!

NT er full av tidshenvisninger til Jesu snarlige gjenkomst for dem som levde den gangen, for ca 2000 år siden. Så hvorfor tror de fleste kristne at Jesu gjenkomst fremdeles er nær? Har Gud problemer med å kommunisere tid med mennesker, eller er det mennesker som har problemer med å forstå Guds Ord? Mener ikke Gud snart når Han sier snart?