Se, Jeg kommer snart!

Kan vi stole på Bibelens tidsreferanser og tidsbegreper? Jesus sa: «Se, Jeg kommer snart!» Mente Han at «snart» er over 2000 år? Er Jesus allmektig, men bare ikke så flink til å kommunisere sin tid? Hvorfor tror de fleste kristne at Jesus kommer snart, når Bibelen helt tydelig viser oss at Han kom i år 70? Kan ikke Jesus klokka og kalenderen som Han selv har skapt? Vi tar en tur i Bibelen og ser.

Bibelen sier at Jesus ikke var nær ca 1400 år før Han kom:

Jeg ser Ham, men ikke nå. Jeg skuer Ham, men ikke nær. 4. Mosebok 24:17

Jerusalems fall i 586 f.kr var nær da Esekiel levde. Gud er svært spesifikk når det gjelder mennesker som søker å utsette Guds ord:

Menneskesønn, hva er dette for et ordtak som blir brukt om Israels land, når det blir sagt: «Dagene blir bare flere og flere, og hvert syn skal slå feil»? Si derfor til dem: Så sier Herren Gud: Jeg skal la dette ordtaket bli borte. De skal ikke mer bruke det som et ordtak i Israel. Men si til dem: Dagene er nær da hvert syn skal få sin oppfyllelse. For det skal ikke mer være noe falskt syn eller noen smigrende spådom midt i Israels hus. For Jeg, Herren, Jeg skal tale og det skal gå i oppfyllelse. Det skal ikke utsettes lenger. For i deres dager, du opprørske hus, skal Jeg både tale ordet og oppfylle det,» sier Herren Gud. Igjen kom Herrens Ord til meg, og det lød slik: Menneskesønn, se, Israels hus sier; «Det synet han ser, skal først oppfylles om mange dager. Han profeterer om en fjern framtid.» Si derfor til dem: Så sier Herren Gud: Ingen av Mine ord skal utsettes lenger, men det ordet Jeg taler, det ordet skal oppfylles, sier Herren Gud.» Esekiel 12:26-28

Fra Daniel til enden på tempelet i Jerusalem i år 70, var det ca 600 år. Var det snart?

Han sa: «Gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden… Men du, gå nå mot enden! For du skal hvile og oppstå til din arvedel ved dagenes ende.» Daniel 12:9-13

Døperen Johannes var først ute med å forkynne at Himlenes rike var kommet nær:

«Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær!» Matteus 3:2

Jesus bekreftet:

«Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær.» Matteus 4:17

Jesus sa at det var noen der, sammen med Ham, som ikke kom til å dø før Han kom tilbake. Betyr det at de fremdeles lever i dag? Eller mente Jesus det Han faktisk sa?

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning. Sannelig sier Jeg dere: Det er noen som står her, som ikke skal smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.» Matteus 16:27-28

«Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved døren. Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt (1074. genea = generasjon) skal slett ikke forgå før alt dette skjer.» Matteus 24:33-34

«Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet!» Markus 1:15

«Hyklere! Hvordan himmelen og jorden ser ut, kan dere tyde, men hvorfor kan dere da ikke tyde tiden som er nå?« Lukas 12:56

«For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet, skal bli oppfylt Lukas 21:22

«Slik skal dere også vite: Når dere ser disse ting skje, er Guds rike nær. Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt (1074. genea = generasjon) skal slett ikke forgå før alt dette har hendt.» Lukas 21:31

«Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut.« Johannes 12:31

Peters tale i Apostlenes Gjerninger 2 med referanse til profeten Joel, bekrefter at det var de som levde i de siste dager.

Ja, og alle profetene fra Samuel og de som kommer etter, så mange som har talt, har også forutsagt disse dagene. Apostlenes Gjerninger 3:24

Til hvem var de siste tidene kommet til?

Alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, som de siste tider er kommet til. 1. Korinterbrev 10:11

Hvem snakket Paulus til i Filipperbrevet?

Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag … På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag… Filipperbrevet 1:6-10

Han som utfridde hvem, fra hva?

Han som utfrir oss fra den kommende vrede. 1. Tessalonikerbrev 1:10

Hvem stod framfor Herren ved Hans gjenkomst?

Er det ikke nettopp dere som skal stå framfor Herren Jesus Kristus ved Hans gjenkomst? 1. Tessalonikerbrev 2:19

Hvem levde og ble igjen til Herrens gjenkomst?

For dette sier vi til dere med et Herrens Ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. 1. Tessalonikerbrev 4:15

Hvem ble bevart til Jesu gjenkomst?

Og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesus Kristi gjenkomst! 1. Tessalonikerbrev 5:23

Hvem ble plaget med trengsel og ble lovet hvile?

Dette er et klart bevis på Guds rettferdige dom, for at dere kan bli funnet verdige til Guds rike, som dere også lider for, så sant det er rettferdig at Gud gjengjelder dem som plager dere med trengsel, og at Han til dere som er plaget, gir hvile sammen med oss når Herren Jesus blir åpenbart fra Himmelen med sine mektige engler. 2. Tessalonikerbrev 1:5-7

Hvem tok Han hevn over og når var den Dagen?

Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og borte fra Hans krafts herlighet, når Han kommer på den Dagen… 2. Tessalonikerbrev 1:8-10

Når? I disse siste dager? I 2020?

Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som Han har innsatt som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt hele verden. Hebreerbrevet 1:2

Hva var i ferd med å bli gammelt og borte? Lever vi fremdeles i den gamle pakten, eller lever vi i Guds nye og evige pakt?

Idet Han sier «en ny pakt», har Han gjort den første foreldet. Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. Hebreerbrevet 8:13

Hvilken tidsalder var det snakk om? Den gamle eller den nye pakten?

Men nå, en gang, ved tidsaldrenes slutt, er Han åpenbart for å ta bort synden ved å gi seg selv som offer. Hebreerbrevet 9:26

Hvilken dag nærmet seg for hebreerne?

…, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg. Hebreerbrevet 10:25

Hvor lenge er en liten stund for Han som skal komme? Hvor lenge er det for Han som ikke dryger? Over 2000 år?

For bare en liten stund, og så kommer Han som skal komme, og Han skal ikke dryge. Hebreerbrevet 10:37

Hvem ble oppfordret til å være tålmodige? Hvem stod for døren? Til hvem er brevet skrevet til?

Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst. …, for Herrens gjenkomst er nær. … Se, Dommeren står for døren! Jakobs brev 5:7-9

Hvem ble bevart ved troen til frelsen som var ferdig til å bli åpenbart? Når var det?

…, dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. 1. Peter 1:5

Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld, 1. Peter 1:20

Hvilken avslutning var nær?

Men avslutningen på alle ting er kommet nær. 1. Peter 4:7

Dere barn! Det er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. 1. Johannes 2:18

Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga Ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Johannes Åpenbaring 1:1

For tiden er nær. Johannes Åpenbaring 1:3

Lever de som korsfestet Jesus i dag?

Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret Ham. Johannes Åpenbaring 1:7

«Se, Jeg kommer snart!» Johannes Åpenbaring 3:11

«Se, Jeg kommer snart!» Johannes Åpenbaring 22:7

«Sett ikke segl på de profetiske ord i denne Boken, for tiden er nær. Johannes Åpenbaring 22:10

«Og se, Jeg kommer snart og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden.» Johannes Åpenbaring 22:12

«Ja, Jeg kommer snart.» Johannes Åpenbaring 22:20

Vi ser altså helt tydelig at Jesu gjenkomst med dom, oppstandelsen, enden på den gamle pakt og ødeleggelsen av det gamle tempelet i Jerusalem, var i år 70.

Et håp som drar ut, gjør hjertet sykt, men et ønske som er oppfylt, er livets tre. Salomos Ordspråk 13:12

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: