Pinsedagen vitner om at disiplene levde i de siste dagene!

Pinsedagen er den 10ende dagen etter Kristi himmelfart og den 50ende dagen etter Jesu oppstandelse. Pinse = pentecoste/ pentecostos= 50 = femti/ femtiende. Dette var dagen da delte ildtunger satte seg på disiplene som da ble fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i tunger, som var forskjellige språk, alt ettersom Ånden ga dem å tale.

Dette underet ble observert av folk som da bodde i Jerusalem. Folk som kom fra mange forskjellige land rundt Middelhavet og Midt-Østen, og som hadde forskjellige språk. Det går helt klart fram av Skriften at disiplene plutselig kunne tale disse forskjellige språkene, og at de ikke bablet uforståelig slik som mange av nåtidens kristne, karismatikere og pinsevenner tror.

«Hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i?» Ap Gj 2:8. Dette verset har også en klar advarsel til alle som er født inn i en tro av tradisjoner, nettopp fordi disse folkene kom fra andre steder og hadde andre religioner. Ap Gj 2:9-11

Det er også en advarsel til dem som tror at de selv er fylt med Den Hellige Ånd når de babler i vei og ruller rundt på forskjellige meninghetsgulv rundt omkring.

I Peters tale i Ap Gj 2:14-40 går det klart fram at det var nettopp de som levde i de siste dagene. Peter proklamerer og understreker dette med å åpne sin tale med å sitere Joel 3:1-5:

17 «Og det skal skje i de siste dager, sier Gud,
at Jeg vil utøse Min Ånd over alt kjøtt.
Deres sønner og deres døtre skal profetere,
de unge menn skal se syner,
deres gamle menn skal drømme drømmer.
18 Og over Mine slaver og over Mine slavekvinner
vil jeg utøse Min Ånd i de dager. Og de skal tale profetisk.
19 Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe
og tegn på jorden der nede: Blod og ild og røykskyer.
20 Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod,
før Herrens dag kommer, den store og herlige.
21 Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Videre:

32 Denne Jesus reiste Gud opp, og dette er vi alle vitner om. 33 Etter at Han ble opphøyet til Guds høyre håndog fra Faderen har fått løftet om Den Hellige Ånd, utøste Han dette som dere nå ser og hører. 34 For David fór ikke opp til himlene, men han sier selv: «Herren sa til min Herre: » Sett Deg ved Min høyre hånd, 35 til Jeg legger Dine fiender som skammel for Dine føtter.»»

Hvem var fiendene? Det var de ulydige jødene under den gamle pakten.

40 «La dere frelse fra denne vrange slekt!»

Hvem var den vrange slekten? Det var de ulydige jødene under den gamle pakten.

Disse advarslene så og forstod datidens folk i Jerusalem, jøder og hedninger, og omkring tre tusen – 3000 sjeler vendte om og ble lagt til denne pinsedagen.

De fleste som kaller seg kristne i dag har blitt forblindet og forledet av falsklæren til den vantroe sionistisk/ jesuittiske futurismen, som søker å ta bort kraften i Jesu allerede fullførte frelsesverk, ved å påstå at Jesus ikke er ferdig og at Han «kommer snart» tilbake.

Imens sitter mange kristne og venter, mens de heiser Israels flagg og hyller denne vantro og ulydige nasjonen, skapt av de samme sionistiske og vantroe kreftene som søker å ta bort kraften i Jesu allerede fullførte frelsesverk. Dette er vår tids «gullkalv» og bør være til ettertanke for alle som kaller seg kristne!

«Kjæligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger så skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt.» 1. Kor 13:8-9

Hvem var det som kjente stykkevis? Det var disiplene og de troende som ventet på fullførelsen av Guds EVIGE og ÅNDELIGE rike i ÅR 70. Hva var det fullkomne som skulle komme? Det var fullførelsen av Guds EVIGE og ÅNDELIGE rike, som kom med dommen, oppstandelsen, enden på den gamle pakten og ødeleggelsen av de ulydige og det gamle tempelet i Jerusalem i ÅR 70

Dette vitner altså om at det var disiplene som levde i de siste dagene, og at den siste dagen for den gamle pakten, de ulydige jødene, presteskapet, ofringer, det fysiske tempelet og byen Jerusalem var ÅR 70

Guds FULLKOMNE, ÅNDELIGE og EVIGE rike er og til EVIG tid! Det er derfor vi kan bli født på ny! Luk 1:33, Ef 3:21, Heb 1:8. Vi er det nye tempelet og Guds rike er inne i oss når Guds Ånd bor i oss. Luk 17:20-21 og 1. Kor 3:16. Vi skal alle dø fra kroppen en dag. Heb 9:27

Den som ikke er født på ny kan ikke se Guds rike! John 3:3

Vi ønsker alle en velsignet pinsehelg og ber om at alle vil bruke tiden til å søke den kraftfulle og frigjørende sannheten som finnes i Guds Ord

Den som har ører må høre…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: