Ble Johannes Åpenbaring skrevet før eller etter år 70 ?

Kristne som har et futuristisk endetidssyn (futurister), venter på en fremtidig «endetid» med «trengsler», «ødeleggelsens styggedom» og dommedag som beskrevet i Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 og Johannes Åpenbaring. De hevder at Åpenbaringsboken er skrevet etter år 70, til og med så sent som på 90-tallet og senere. Det er faktisk en forutsetning for det futuristiske endetidssynet, at Åpenbaringsboken ble skrevet etter ødeleggelsen av tempelet og Jerusalem i år 70.

Men dersom Åpenbaringsboken er skrevet før år 70, betyr det at alle profetiene og advarslene i boken peker mot det som snart skulle skje, og som faktisk skjedde, i Jerusalem med ødeleggelsen av tempelet i årene 66-70. Med dette faller hele den futuristiske tolkningen i grus.

I det futuristiske endetidssynet brukes bl.a. Markus 13:32: «Men den dag og den time kjenner ingen, ikke engang englene i Himmelen, heller ikke Sønnen, men bare Min Far». De sier at Guds tidsperspektiv er ikke som menneskenes, derfor er tusen år som en dag for Gud. 2. Pet 3:8. Videre påstår de at Gud ikke gir menigheten tidsperspektiv, bare formaninger: «Vær på vakt, våk og be!» Markus 13:33. Dette skal altså forklare at vi nå 2000 år senere, fremdeles befinner oss i endetiden.

Men vent nå litt! For Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag, men for oss mennesker så er jo ikke sånn! Dersom det likevel viser seg at Gud ga disiplene og menigheten den gangen et tidsperspektiv, og at enden var nær da Jesus talte til disiplene på Oljeberget i Matt 24, og ikke til menigheten nå 2000 år senere, vil ikke dette eliminere hele den futuristiske tolkningen?

Gud ga dem; de syv stjernene, de syv lysestakene av gull, som var de syv menighetene; Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea, et klart og tydelig tidsperspektiv!

«Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga Ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Og Han sendte bud og gjorde det kjent ved sin engel for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds Ord og om Jesu Kristi vitnesbyrd, om alle de ting han så. Salig er den som leser og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som er skrevet i den. For tiden er nær». Åp 1:1-3

«Se, Jeg kommer snart!» Åp 3:11

Her gir altså Gud, Jesu Kristi åpenbaring, som Jesus skulle vise sine tjenere om hva som SNART måtte skje. Gud ga åpenbaringen til Jesus som ga den til Johannes som sier at TIDEN ER NÆR! Forstod ikke Gud sin egen formaning? Forstod ikke Jesus hva Gud formante? Forstod ikke Johannes hva Jesus ga ham? Eller har de som har et futuristisk endetidssyn i dag, 2000 år senere, ikke forstått hva Skriften forteller oss?

Vi vet også at Åpenbaringsboken er skrevet før år 70, fordi tempelet står fremdeles i Åp 11.

«Så ble det gitt meg et rør av siv, som lignet en målestav. Og engelen sto fram og sa: «Stå opp og mål opp Guds tempel, alteret og dem som tilber der. Men la forgården som er utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den er gitt til hedningene. Og de skal tråkke den hellige by under fot i førtito måneder.» Åp 11:1-2

Vi vet at romerhæren under Titus, beleiret og fullstendig ødela Jerusalem og tempelet, under beleiringen og blodbadet som pågikk i årene 66-70 (førtito måneder). Det er svært oppsiktsvekkende, at flertallet av dagens kristne ikke har fått med seg dette!

Det finnes mange flere eksempler i NT om Jesu snarlige komme.

Her er noen av formaningene og advarslene fra Jesus selv om sin nært forestående dom i år 70:

«Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær Matt 4:17

«Og når dere går av sted, skal dere forkynne og si: Himlenes rike er kommet nær Matt 10:7

«Sannelig sier Jeg dere: alt dette skal komme over denne slekt Matt 23:36

«Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved dørene!» Matt 24:33

«Tidenes fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet!» Mark 1:15

«Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at Han er nær, og står for dørene! Sannelig sier Jeg dere: denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette finner sted.» Mark 13:29-30

«Jeg er. Og dere skal få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Mark 14:62

«Men sannelig sier Jeg dere: Det er noen av dem som står her, som ikke skal smake døden før de ser Guds rike.» Luk 9:27

«Hyklere! Hvordan himmelen og jorden ser ut, kan dere tyde, men hvorfor kan dere da ikke tyde tiden som er nå?» Luk 12:56

«Slik skal dere også vite: Når dere ser disse ting skje, er Guds rike nær. Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har hendt.» Luk 21:31-32

« er denne verdens dom. blir denne verdens hersker kastet ut.» John 12:31

«Om en liten stund skal dere ikke se Meg lenger. Og enda en liten stund, og dere skal se Meg igjen, for Jeg går til Min Far.» John 16:16

Vi mener at dette slår fast at Åpenbaringsboken ble skrevet før Jesu endelige dom over de ulydige og tempelet i Jerusalem i år 70. Johannes Åpenbaring var advarsler og formaninger til dem som levde da. Dette var slutten på den gamle, kjødelige og ufullkomne pakten, og begynnelsen på den nye, åndelige, fullkomne og evige pakten, som vi nå lever i; Guds rike på jord. Lukas 1:33, Efeserne 3:21 og Hebreerne 1:8.

Det som SNART skulle skje for dem, skjedde i år 70!

Den som har ører må høre…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: