Jesus er Hovedhjørnesteinen!

Herren talte til Sakarja om Jesus som skal bygge Herrens Tempel:

«Ja, det er Han som skal bygge Herrens tempel. Han skal bære herligheten og skal sitte og herske på sin trone. Han skal være prest på sin trone, og mellom dem begge skal det være et råd til fred Sakarja 6:13

Herren sier at Jesus skal bygge et tempel fra hvor Han skal være prest på sin trone. Hvilket tempel skal Jesus bygge og hvilken trone skal Han være prest på?

«For hvis Han hadde vært her på jorden, ville Han ikke vært prest. For her er det andre prester som bærer fram gaver etter loven Hebreerne 8:4

Skriften er tydelig på at det IKKE er i et fremtidig jordisk tempel at Jesus skal herske som øversteprest! Opprettelsen av Guds rike var da Jesus reiste opp Sin egen kropp som tempel. Dette tempelet huser Hans EVIGE og ÅNDELIGE rike. Det har aldri fra Herren vært snakk om et jordisk, fysisk rike og et fysisk tempel etter ødeleggelsen og den endelige dommen i år 70! Til og med kong Salomo som bygde det første tempelet i Jerusalem visste det!

«Men kan Gud i sannhet bo på jorden? Se, himmelen og himlenes himmel kan ikke romme Deg. Hvor mye mindre dette huset som jeg har bygd!» 1. Kongebok 8:27

Mennesker har alltid hatt problemer med å forstå at det var et ÅNDELIG TEMPEL som Jesus snakket om:

«Jesus svarte og sa til dem: «Ødelegg dette templet, og på tre dager skal Jeg reise det opp.»Da sa jødene: «Det har tatt førtiseks år å bygge dette templet, og Du vil reise det opp på tre dager?» Men templet Han talte om var Hans egen kroppJohannes 2:19-21

Hvem er hovedhjørnesteinen i det nye tempelet?

«Steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesteinen.» Salmene 118:22

«Han som er steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt Hovedhjørnesteinen.» Apostlenes Gjerninger 4:11

«Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen.» Efeserne 2:20

Paulus sier at har HAN fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom HAN også ER Mellommann for en BEDRE PAKT, som ble grunnlagt på BEDRE LØFTER!

«Men nå har Han fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter Hebreerne 8:6

Alle mennesker i hele verden har mulighet til å vende om fra sine synder, tro på Jesus, bli født på ny og bli en del av Herrens ÅNDELIGE tempel.

«Selv langt borte fra skal de komme og bygge Herrens tempel. Da skal dere kjenne at hærskarenes Herre har sendt Meg til dere. Dette skal skje hvis dere virkelig hører Herren deres Guds røst.» Sakarja 6:15

«Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror på Ham, skal slett ikke bli gjort til skamme.» 1. Peter 2:4-6

Å ikke respektere at dette ikke er fullbyrdet er svært problematisk! Jesus kommer ALDRI til å «abdisere» fra Sin trone for å sette seg i et fysisk tempel i Jerusalem! Jesus er Kongen, Øverstepresten og Mellommann for alle troende !

Guds rike er opprettet! Guds rike er evig! Guds rike er åndelig! Guds rike er inne i de troende som har vendt om og blitt født på ny i Ånden! Lukas 17:20-21, Johannes 3:3, 1. Korinterbrev 3:16-17

Det å se fram mot at Jesus skal sette seg i et tredje fysisk tempel i dagens Jerusalem er en villfarelse basert på kjødelig forståelse og falsk lære! Paulus advarer mot kjødelig forståelse i 1. Korinterbrev 2 og 3. Paulus advarer mot falsk lære i 2. Korinterbrev 11:4, Galaterbrevet 1:6-9, Kolosserbrevet 2:8 og Titus 1:10-16

Den som har ører må høre…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: