Tidlige observasjoner av Covid-19 (Historien gjentar seg)

Her er mitt brev til Agderposten fra 19. Mars 2020. Brevet ble ikke besvart…

Hei! Jeg synes nyhetsredaktør Katrine Lia hadde en veldig god artikkel 6. mars:

https://www.agderposten.no/meninger/nar-agderposten-dekker-koronaviruset-er-erfaringene-fra-svineinfluensaen-god-medisin/

Jeg har selv funnet informasjon som underbygger Lia sine poenger og mer. Nettopp hennes poeng om at det er noen som har mye å tjene på folks frykt, er hoved/ kjernepoenget, som jeg diskuterer og viser eksempler til både her og i vedlegget. Etter hennes artikkel har jeg ikke sett noen oppfølging eller kritiske ytringer i media mht dette. Det synes jeg er til bekymring.

Faktum er at det finnes nære forbindelser mellom dem som oppfinner/ tar patenter på virus, de som har rettighetene til å produsere vaksiner, og de som finansierer begge disse. Alle er private aktører. Dette bør utløse alarmer både her og der.

Tankepolitiet bruker ord som «klimafornekter», «vaksinemotstander», «islamofob», «høyreekstrem», «konspirasjonsteoretiker», «homofob», «hater», «ekstremist», etc for å stemple de som har andre meninger enn det som er akseptert som politisk korrekt.

Jeg mener at det er nettopp de som har slike holdninger, som er ekstreme. Fordi det å stemple meningsmotstandere med slike karakteristikker og nyord, gjør sakene personlige, avleder fra fokus og vanskeliggjør et fritt og åpent ordskifte, med fokus på saklig argumentasjon.

Dette er svært alvorlig i et fritt og åpent samfunn/ demokrati, fordi dette er holdninger som representerer totalitære regimer, som vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

En klassisk hersketeknikk er å angripe sine meningsmotstandere ved å sette opp en stråmann. Stråmannen settes i en annen og negativ bås/ kontekst enn hva saken faktisk gjelder, for så å «settes fyr på» og bringes til taushet.

Jeg synes mediene bør fokusere mer på slike hersketeknikker og avsløre slike totalitære holdninger. Fordi totalitære krefter nettopp er avhengige av at folk er u/misinformerte, samt at folk har frykt for å ytre seg.

Kan myndigheter, politikere og andre maktpersoner tjene på at deres meningsmotstandere blir stemplet som ekstremister? Kan de tjene på at folk er u/misinformerte og har frykt for å ytre seg? Finnes det totalitære krefter i verden i dag?

«Enten så er du med oss, eller så er du vår fiende!» er jo en klassiker:

https://en.wikipedia.org/wiki/You%27re_either_with_us,_or_against_us

Er det tilfeldig at denne artikkelen kom ut 26.12.19 rett før coronavirus utbruddet? Er det også tilfeldig at denne artikkelen, som stiller spørsmål om ny norsk lov kan true rettsstaten, nå er slettet?

https://ny1.no/2019/12/26/advokatforeningen-ny-norsk-lov-kan-true-rettsstaten/

Så kommer denne artikkelen rett etter:

Regjeringen får mer makt med korona-lov (agderposten.no)

Og denne:

Arendal gir krisemyndighet til formannskap og ordfører (agderposten.no)

Noen mener at den ekstraordinære beredskapsloven er galskap:

https://www.nrk.no/norge/regjeringen-legger-frem-ny-korona-lov-som-gir-krisefullmakter-1.14950955

De mener selv at de holder seg innenfor Grunnloven:

https://www.nrk.no/norge/halvert-storting-vedtek-meir-makt-til-regjeringa-1.14951384

Vil jeg nå bli forsøkt stemplet som en ekstremist, fordi jeg mener at hele denne coronavirus-saken stinker, og sier at jeg definitivt ikke kommer til å ta noen coronavaksine når den tiden kommer?

Hva er det denne coronavirus-saken egentlig handler om? Et globalt/ sosialt eksperiment satt i system av globale/ totalitære krefter? Er det lov å spørre?

Jeg vet ikke om jeg ønsker at dette skal være et leserinnlegg fra meg. Kanskje Agderposten vil ta en faktasjekk av dette og bruke informasjonen til selv å lage en sak? Jeg synes at dette er svært viktig å videreformidle til folk som dessverre er/ har blitt gjort, helt/ delvis uvitene/ ignorante om alt dette. Mediene må ta sitt ansvar.

Mvh

Espen Syversen


VEDLEGG:

Arendal 16. Mars 2020

Her er informasjon om coronaviruset som ikke kommer frem i media:

Pirbright Institute fikk patent på coronavirus 23 juli 2015:

«The present invention provides a live, attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene encoding polyproteins comprising a mutation in one or more of non-structural protein(s) (nsp)-10, nsp-14, nsp-15 or nsp-16. The coronavirus may be used as a vaccine for treating and/or preventing a disease, such as infectious bronchitis, in a subject.«

https://patents.justia.com/patent/10130701

De som har funnet opp, tatt patent på og eier coronaviruset, sier altså at viruset skal brukes til å lage vaksiner.

Noen av de største intressentene i Pirbright Institute er bl.a. WHO, The European Commision og Bill and Melinda Gates Foundation:

https://www.pirbright.ac.uk/partnerships/our-major-stakeholders

USA ønsker å kjøpe rettighetene til en vaksine fra vaksinefirmaet Curevac:

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/03/16/195657757/tyskland-rasende-pa-usa-for-forsok-pa-a-kjope-rettigheter-til-vaksine

Curevac har også nære forbindelser til Bill and Melinda Gates Foundation:

https://www.curevac.com/partnering

Bill Gates sa på TED2010 fra ca 4:20 – 4:50 i videoklippet:

https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero

«The world today has 6.8 billion people, that`s headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care and reproductive health services, we can lower that by perhaps 10 or 15 %…»

Her står altså Bill Gates og snakker om hvordan nye vaksiner skal bidra til befolkningsreduksjon, uten at noen stiller spørsmål? De som eier patentet på viruset eier også rettighetene til å lage vaksinene. Bør ikke dette være til bekymring for folk flest? Er det blitt slik at vi ikke tør å stille vanskelige spørsmål? Eller tør vi ikke vite svarene på de vanskelige spørsmålene, og derfor lar være å stille dem?

Det finnes altså firmaer som Pirbright Institute, som forsker på og tar patent på viruser. De sier at disse virusene skal brukes til å utvikle vaksiner av firmaer som Curevac. Begge disse firmaene har nært samarbeid med WHO og Bill and Melinda Gates Foundation, hvorav sistnevnte sier at vaksiner skal være med på å redusere befolkingsveksten i verden. For det er vel ingen tvil om at globale myndigheter ser på befolkningsveksten i verden som problematisk og ønsker å redusere den?

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

Men når Microsoft-grunderen og «filantropen» Bill Gates snakker varmt om å redusere befolkningsveksten i verden med nye vaksiner, nei se da er det stille som graven. Hvorfor?

Heldigvis så er det noen få kritiske røster der ute, og media er aldri langt unna for å brannslukke disse kritiske røstene.

Her er en artikkel fra Reuters som prøver å «debunke» noen som har sett sammenhenger mellom de som lager viruspateneter og de som lager vaksiner:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-vaccine-design/false-claim-the-coronavirus-isdesigned-and-any-vaccine-that-is-developed-could-infect-you-with-the-disease-idUSKBN20W2FB

Artikkelen konkluderer med:

-The coronavirus is not designed.

Kommentar:

Men vi vet jo at Pirbright Institute patenterte et coronavirus i 2015 som vist ovenfor. Om viruset som Pirbright Institute patenterte er et svekket coronavirus, er det derfor usannsynlig at et sterkere coronavirus også er patentert? Bør ikke logikken være at siden de allerede har utviklet et svekket coronavirus, så er dette utviklet fra nettopp et mer potent coronavirus?

Hva kan man da vite om dette mer potente coronaviruset? Er det også utviklet? Bare «unntatt» fra patent? Nettopp for å holde virusets egentlige opprinnelse skjult? Dette er nok provoserende, men likefullt, helt legitime spørsmål.

-Bill Gates did not patent COVID-19 and there is still no vaccine.

Kommentar:

Dette er en høyst problematisk og ledende påstand. Fordi Bill Gates er i nært samarbeid med, og finansierer både de som utvikler patenter på virus, og de som utvikler vaksiner. Dette er en svært problematisk dobbeltrolle som det verken rettes kritikk eller fokus mot. Mediene rapporterer jo at det nå jobbes med å utvikle vaksine mot coronavirus. USA ønsker som kjent å kjøpe rettighetene til denne vaksinen som vist ovenfor.

-Some vaccines work by injecting small doses of parts of a virus in a medically safe way.

Kommentar:

De innrømmer at vaksiner inneholder små doser virus, men påstår at dette er medisinsk trygt. Faktum er at mange ble veldig syke og fikk bl.a. narkolepsi fra svineinfluensa-vaksinen. Faktum er også at Bill Gates sier at nye vaksiner skal være med på å redusere befolkningsveksten i verden.

Så hvor trygge er vaksiner egentlig? Når de som finansierer vaksineindustrien faktisk sier rett ut i sine taler, som folk attpåtil betaler mye penger for å høre på, at vaksinene skal brukes til å redusere befolkingsveksten i verden? Hvorfor stiller ingen spørsmål til dette? Tør ikke folk å stille kritiske spørsmål til de som tar betalt for talene sine?

Med svineinfluensa «pandemien» fra 2009 friskt i minnet, så vet vi at mange ble syke av de vaksinene (Pandemrix), som dengang lå klare før pandemien. Folk i frykt blir ofte ukritiske, lette å lede og dermed lette å gi vaksiner til.

Ingen må glemme at Pandemrix-vaksinen var en medisisk katastrofe:

https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/history/narcolepsy-flu.html

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2019/06/12/195585446/kvinne-fikk-me-etter-pandemrix-vaksine-saksokte-staten-og-vant

https://www.fhi.no/nyheter/2017/pandemi/

Legg merke til at FHI bekrefter at det var økt risiko for narkolepsi etter pandemrix-vaksinen, men prøver å tone det hele ned med si at «tallene må tolkes med forsiktighet». Hvorfor? Fordi dette er ubehagelig fakta som setter hele vaksineindustrien og FHI i dålig lys?

Skaper myndighetene og media unødvendig stor frykt? Er det bare et tankevirus som spres og i så fall, på vegne av hvem og hvorfor? Hvorfor lå vaksinene klare dengang? Var det en planlagt «pandemi»? Følte folk seg presset til å ta vaksiner?

Når vi nå vet at så mange ble syke av vaksinene, hvorfor er det ikke større skepsis til, og generell kritikk fra media av vaksineindustrien, nå som historien gjentar seg?

https://www.nrk.no/norge/nar-blir-korona-vaksinen-klar_-1.14945832

Hvorfor er det så lite fokus på disse obskure firmaene som tar patenter på virus og de som finansierer dem? Er ikke dette den kjente historien om bukken og havresekken?

Hvor farlig er egentlig coronavirus for vanlige mennesker? Mange eksperter sier at coronaviruset ikke er farlig for vanlige mennesker. Det dør mange flere mennesker av vanlig influensa, sier de.

Hvorfor gjøres det ikke lignende tiltak mot vanlig influensa, som er mer smittsomt og har høyere dødelighet? Tør ikke folk ytre seg kritisk lengre? Skal historien gjenta seg? Tør folk virkelig å ta corona-vaksinen når den kommer?

Disse spørsmålene er helt legitime og særdeles viktige å stille i denne svært usikre og uforutsigbare tiden vi nå lever i, med global pandemitilstand og karantene. Svarene finnes bare vi tør å stille dem.

Kan de som finansierer firmaer som har patenter på virus, og samtidig finansierer de som har rettigheter på vaksineproduksjon, også «profetere» om nye virusutbrudd og pandemier?

Hva sier Bill Gates? Er vi utsatt for reelle viruser eller bare tankeviruser, eller begge? Bill Gates har jo som kjent god erfaring med datavirus siden Windows 3.0 i 1990.

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus

Bill Gates – The next outbreak? We`re not ready:

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready

Den som har ører, må høre…


Mvh

Espen Syversen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: