Høringssvar – koronasertifikat

Koronasertifikat har mange likheter med nazistenes «gesuntheitspass»/ helsepass og har dype røtter i ideologier basert på segregering og apartheid. Den eneste plassen slike forslag hører hjemme er på historiens søppeldynge. Likevel fremmer kongen/ regjeringen forslag om å forlenge gyldigheten av et pass som kun kan brukes til å splitte og frarøve mennesker helt grunnleggende friheterFortsett å lese «Høringssvar – koronasertifikat»